Skip to content

Naturliga råvaror

Illustrated seal with text 'Naturliga råvaror'

Naturliga ingredienser

Vi strävar efter att använda endast naturliga ingredienser eller ingredienser utvunna ur naturliga råvaror. Helt naturligt eller så naturligt det bara går. Det viktigaste för oss, vid sidan av vårt anspråk på naturlighet, är att erbjuda trygga produkter till våra kunder. Det är därför vi använder ingredienser som är vanligt förekommande i naturlig kosmetik och godkänt av ECOCERT och COSMOS. Alla ingredienser står listade i INCI-listan på etiketten på våra produkter.

Till exempel:
Användningen av naturidentiskt konserveringsmedel. Ingrediensen Benzoic Acid eller sodium benzoate som återfinns i vårt Schampo, Grooming spray och Pomade förekommer i så låga halter som 0,01 - 0,03%. Men trots den låga halten behöver den stå med på INCI-listan.

I schampot och grooming sprayen så hittar man den i konserveringen för de naturliga ingredienser vi valt och är inte tillsatt av oss utan av tillverkaren av dessa ingredienser. I pomadan så är den en del av den konservering vi använder där mängden är 0,01-0,02%

Kosmetiska konserveringsmedel tillåtna av Ecocert och COSMOS ses ofta som mildare än de flesta traditionella konserveringar och har en lång historia av att trygg användning i kosmetiska produkter. På grund av att de flesta förekommer naturligt i växter är de speciellt lämpade för produkter som marknadsförs som naturliga. De kallas då för naturidentiska, vilket betyder att den kemiska kompositionen är exakt densamma som i naturen, men att skörda eller utvinna dem på naturlig väg skulle vara för kostsamt och ohållbart för miljön.

Men med det sagt så innehåller flesta av våra produkter helt naturliga ingredienser!