Skip to content

Småskalig produktion

Illustrated seal with text 'Småskalig produktion'

Småskalig produktion

Mr Bear Family har en egen fabrik i Göteborg, där de flesta produkterna produceras. Vi tillämpar en s.k. small batch produktion på 20 - 500 kg som styrs av egen personal. Produktutveckling görs både in-house och med hjälp av utomstående experter.

En småskalig produktion innebär att man får en bättre kontroll över kvalitén på produkten samt att det minskar mängden svinn.

Björn (grundaren av Mr Bear Family) utvecklar produkterna själv i det egna labbet. Genom att lyssna på kunder, genom feedback och input är ambitionen att skapa produkter som inte bara är bra för vår planet utan också för användaren och fokuserar lika mycket på funktion samt vilka fördelar som kan uppnås.