Din shoppingpåse är tom

Köpvillkor

Köpvillkor

Dessa villkor gäller när du som kund handlar varor på www.mrbearfamily.com
Kontaktuppgifter; Mr Bear Co. AB, organisationsnummer 556986-6550 och adress; Amalia Jönssons Gata 5, 421 31 Västra Frölunda.

Priser och avgifter

Varje vara anges med pris inklusive moms.
I kassan innan betalning kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.
Våra priser och avgifter kan ändras av omständigheter som vi inte råder över,
till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.
I alla priser ingår moms om 25 %.
Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser och avgifter med motsvarande belopp.
Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Betalsätt

- Kortbetalning: Betala med ditt kreditkort. All kort- och personuppgiftsinformation är krypterad, vilket innebär att ingen obehörig kan se den.
- Betala via Paypal. Besök www.paypal.se för mer information om villkor.

Ångerrätt & Returer

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa från den dag du tog emot varan.
Om Du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Mr Bear Co. AB.
Du ska ange ditt namn, din adress, kontaktuppgifter samt ordernummer/fakturanummer, datum beställningen gjordes och namn på varan i meddelandet.

Du har inte ångerrätt om:

Varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

När du utnyttjat din ångerrätt:
Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten.
Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Mr Bear Co. AB.
Varan ska skickas väl emballerad och i fint skick. Returer sker på egen bekostnad. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott.
Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

Återbetalningsskyldighet:
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller.
Om du betalat via direkt kortbetalning, kan det ta upp till 5-10 dagar innan pengar är återbetalda.

Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Om en returnerad vara har använts eller hanterats i större utsträckning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion,
har Mr Bear Co. AB rätt till ett avdrag för värdeminskningen på varan som kan uppgå till varans fullständiga pris.

Leveranser

Alla frakter sker med Postnord. Besök Postnords hemsida, www.postnord.se för exakta leveranstider eller om du vill spåra ditt paket.

Kostnad 29 SEK (inom Sverige) och 59 SEK utanför Sverige.

Då din order beräknas kunna skickas som varubrev kommer det alternativet användas.
Paketet skickas oftast inom 1-3 arbetsdagar med undantag för helgdagar då orderhantering samt leveranstid kan vara något längre.

mrbearamily.com - Integritetspolicy

På Mr Bear Family värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå̊ av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också̊ dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Mr Bear Co. AB, org. nr 556986–6550, med adress Distansgatan 2, 421 74 Västra Frölunda, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp hos mrbearfamily.com samt när vi behandlar dina beställningar, ev. returer och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar samt övriga ev. kundserviceärenden.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vid ordertillfälle samlar vi in följande uppgifter:
- Namn
- Adress
- Telefonnummer och e-post
- Betalningsuppgifter
- Orderinformation
- IP-adress och information om din användning av mrbearfamily.com webbplats

Om du skapar ett konto behandlar vi också dina personuppgifter i anslutning till kontot, som exempelvis:
- Konto- eller medlems-ID
- Shoppinghistorik

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden.I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträden är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Mr Bear Family kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan Mr Bear Family komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist.
Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

- När det gäller kunder med ett konto behåller vi personuppgifterna i 36 månader efter ditt senaste köp. - När det gäller kunder som handlar utan ett registrerat konto, behåller vi personuppgifterna i 6 månader efter ditt senaste köp.
- När det gäller kundserviceärenden behandlar vi och sparar personuppgifter till dess att ärendet har avslutats.

Cookies och hur det används?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på̊ din webbläsare eller enhet. På mrbearfamily.com använder vi cookies. Exempel på Cookies som vi använder:
1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
3) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics).

Kan du själv styra användningen av cookies?
Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå̊ till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på̊ sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera Förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig, detta sker genom att kontakta Mr Bear Family, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet:
Varje gång som Mr Bear Family behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Om du har ett konto med inlogg hos Mr Bear Family kan du själv redigera dina personuppgifter på sidorna för ditt konto.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Mr Bear Family med undantag av följande situationer

- du har ett pågående ärende med kundservice
- du har en pågående order som ännu inte har skickats
- om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Om du önskar radera personuppgifter hos Mr Bear Family, skicka ett skriftligt e-postmeddelande till: info@mrbearfamily.com

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Mr Bear Family begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

- Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Mr Bear Family begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
- Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
- Om Mr Bear Family inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:
Om du anser att Mr Bear Family behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Kontakta Mr Bear Family via: info@mrbearfamily.com

Uppdateringar till vår integritetspolicy:
Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-24

Ändringar av villkoren

Mr Bear Co. AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten.
Ändringar gäller från 30 dagar efter senast daterad uppdaterad text. Mr Bear Co. AB rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.