Din shoppingpåse är tom

Barbershop

Boka tid


I hjärtat av Göteborg har vi slagit upp dörrarna till vår egna “Mr Bear Family Barbershop”. Där hittar du hela Mr Bear Familys produktsortiment, tillsammans med lite annat smått och gott.

Kom förbi och ta en kopp kaffe, fixa frillan, trimma skägget och kör en high five - vi utlovar gött häng!

Tel nr: 073-675 71 07

Öppettider: Tis-Fre: 09-18 Lördag: 10-14

Adress: Pusterviksgatan 15 - Göteborg

Välkommen!

BARBER UTBILDNING

Vi på Mr Bear Family är stolta över att nu kunna erbjuda kurser inom hår & skägg. Vår fantastiska barberare Johan Hagvall på Mr Bear Family Barbershop kommer att hålla i kurserna ute på er salong.

Vi har satt ihop tre olika kurser beroende på vad ni vill lära er. Oavsett om ni är nybörjare och vill börja trimma skägg på era kunder, eller förfina kunskaperna inom slätrakning erbjuder vi något för alla!

Vi är flexibla, så om det önskas något eller om ni har frågor, tveka inte på att höra av er så ser vi vad vi kan hitta en perfekt lösning för just er.

För mer info eller för att boka utbildning kontakta oss på: education@mrbearfamily.com

Mr Bear Family Barbershop - Integritetspolicy

På Mr Bear Family Barbershopvärnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå̊ av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också̊ dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
MBF Co. AB, org. nr 559109–1458 med adress Pusterviksgatan 15, 413 01 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Kontakt:barbershop@mrbearfamily.com

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera din bokning hos Mr Bear Family Barbershop samt när vi behöver hantera kundserviceärenden, exempelvis öppet köp/retur.

Var och hur? Uppgifterna kan samlas in när du registrerar dig via vårt onlinebokningssystem, telefonsamtal samt vid besök inne på salongen/butiken.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vid bokningstillfälle: Vid kundserviceärenden:
- Namn - Namn
- Adress - Personnummer
- Telefonnummer - Telefonnummer
- E-postadress - E-postadress

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden.I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträden är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
2) Bokningssystemet

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarigt gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Mr Bear Family kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan Mr Bear Family komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

- Bokning av behandling: Till dess att bokningen har genomförts och för en tid om 12 månader.
- Kundserviceärenden: Tills dess att ärendet har avslutats.

Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig, detta sker genom att kontakta Mr Bear Family Barbershop, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet:
Varje gång som Mr Bear Family Barbershopbehandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Mr Bear Family Barbershop med undantag av följande situationer

- du har ett pågående ärende med kundservice
- om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Om du önskar radera personuppgifter hos Mr Bear Family Barbershop, skicka ett skriftligt e-postmeddelande till: barbershop@mrbearfamily.com

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Mr Bear Family Barbershop begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

- Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Mr Bear Family Barbershop begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
- Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
- Om Mr Bear Family inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:
Om du anser att Mr Bear Family behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar till vår integritetspolicy:
Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats. mrbearfamily.com/barbershop

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-24